101 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /

พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ,
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2555
Subjects: กรมศิลปากร –– การบริหาร
กรมศิลปากร –– การจัดส่วนราชการ
ศิลปกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย
โบราณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: N8725 ห149 2555
Copy 1
Available