การรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน :

สิ่งที่นักการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายต้องสู้ /

อุมาพร มุณีแนม

Main Author: อุมาพร มุณีแนม
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : จอยปริ้นท์, 2556
Subjects: นิเวศวิทยามนุษย์
มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
มนุษย์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GF75 อ846ก 2556
Copy 1
Available