การรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน :

สิ่งที่นักการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายต้องสู้ /

อุมาพร มุณีแนม

Main Author: อุมาพร มุณีแนม
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : จอยปริ้นท์, 2556
Subjects: นิเวศวิทยามนุษย์
มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
มนุษย์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2555.
Physical Description: 237 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 213-231
ISBN: 9786163216380