การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไ ปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 /

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556
Subjects: กระทรวงยุติธรรม -- รายงาน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สัมมนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1748 ก491 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available