การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /

จารีรัตน์ นทีประสิทธิพร

No Cover Image
Main Author: จารีรัตน์ นทีประสิทธิพร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)(กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
การเขียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 372.6044 จ318ก 2556
Copy 1
Available