กำหนดการและบทคัดย่อ =

Program and Abstracts 17-18 มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา /

มหาวิทยาลัยพะเยา

Other Authors: มหาวิทยาลัยพะเยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
Subjects: มหาวิทยาลัยพะเยา -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Q179.9 ก625 2556
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3829
Copy 2
Cataloging Quick Book