การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte /

ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล.

No Cover Image
Main Author: ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล.
Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี., สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.
Subjects: Acid-Base Imbalance –– in infancy & childhood –– therapy.
Fluid Therapy –– in infancy & childhood.
Water-Electrolyte Imbalance –– in infancy & childhood –– therapy.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WS366 ช642ก 2553
Copy 1
Available