วุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (เจตนารมณ์ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญ) /

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555
Subjects: วุฒิสภา
รัฐธรรมนูญ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1743.A5 ว872 2555
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: JQ1743.A5 ว872 2555
Copy 2
Available