การออกแบบระบบเลือกตั้ง :

คู่มือเล่มใหม่ของ International IDEA /

แอนดรูว์ เรย์โนลด์สฺ...[et al.]

Other Authors: เรย์โนลด์สฺ, แอนดรูว์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
Subjects: การเลือกตั้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JF1001 ก528 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available