พระประวัติและประชุมบทละคอนดึกดำบรรพ์ /

กรมศิลปากร; จัดทำต้นฉบับ ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์

Other Authors: ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2556
Subjects: นริศรานุวัตติวงศ์,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ -- เจ้าฟ้ากรมพระยา, -- 2406-2490
บทละครไทย -- รวมเรื่อง
ละครดึกดำบรรพ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL 4209 .N27 พ345 2556
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available