การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหาวิทยาลัยนคร =

Customer Relationship Management of Receptionists Affecting the Service Quality of 4 Star Hotel in Bangkok /

สุธิดา แก้วไชย

No Cover Image
Main Author: สุธิดา แก้วไชย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: พนักงานบริการส่วนหน้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TX911.3.F75 ส785ก 2556
Copy 1
Available