การพัฒนารูปแบบ SQ4R บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน =

A development of SQ4R model on lonline social network to the reading ture promotion /

นฤมล เทพนวล

No Cover Image
Main Author: นฤมล เทพนวล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: สื่อสังคมออนไลน์ -- วิจัย
เครือข่ายสังคมออนไลน์ -- วิจัย
การส่งเสริมการอ่าน
ปริญญาเอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: HM742 น276ก 2556
Copy 1
In transit

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM742 น276ก 2556
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This