การหาอัตลักษณ์ที่ปรากฎในเพลง ครวญหา เถา :

กรณีศึกษามือฆ้องวงใหญ่บ้านพาทยรัตน์ /

อรุณรัตน์ ชะยันโต

No Cover Image
Main Author: อรุณรัตน์ ชะยันโต
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาดนตรีวิทยา สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: เพลงไทย -- วิจัย
เพลงไทย -- อ้ตลักษณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: M1824.T48 อ413ก 2555
Copy 1
Available