การศึกษาเรื่องความรุนแรงในชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย (จังหวัดสมุทรสาคร ระนอง และตาก) /

โดย นาถฤดี เด่นดวง, สุพจน์ เด่นดวง

Main Author: นาถฤดี เด่นดวง
Other Authors: สุพจน์ เด่นดวง, มูลนิธิรักษ์ไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, โครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีและเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (ฟ้ามิตร), โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม, องค์กรกองทุนโลก, สหภาพยุโรป
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2555
Subjects: แรงงานต่างด้าวสตรี การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงต่อสตรี การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงในที่ทำงาน การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานสตรี การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานต่างด้าวสตรี สมุทรสาคร การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงต่อสตรี สมุทรสาคร การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงในที่ทำงาน สมุทรสาคร การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานสตรี สมุทรสาคร การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานต่างด้าวพม่า สมุทรสาคร การศึกษาเฉพาะกรณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 น464ก 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available