การศึกษาเรื่องความรุนแรงในชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย (จังหวัดสมุทรสาคร ระนอง และตาก) /

โดย นาถฤดี เด่นดวง, สุพจน์ เด่นดวง

Main Author: นาถฤดี เด่นดวง
Other Authors: สุพจน์ เด่นดวง, มูลนิธิรักษ์ไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, โครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีและเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (ฟ้ามิตร), โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม, องค์กรกองทุนโลก, สหภาพยุโรป
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2555
Subjects: แรงงานต่างด้าวสตรี –– การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงต่อสตรี –– การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงในที่ทำงาน –– การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานสตรี –– การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานต่างด้าวสตรี –– สมุทรสาคร –– การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงต่อสตรี –– สมุทรสาคร –– การศึกษาเฉพาะกรณี
ความรุนแรงในที่ทำงาน –– สมุทรสาคร –– การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานสตรี –– สมุทรสาคร –– การศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานต่างด้าวพม่า –– สมุทรสาคร –– การศึกษาเฉพาะกรณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 น464ก 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available