ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติครอบครัว =

Common problems in family practice /

ธนิษฐา ศิริรักษ์, บรรณาธิการ.

Other Authors: ธนิษฐา ศิริรักษ์,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, เรียบเรียงครั้งที่ 2.
Subjects: Comprehensive Health Care.
Family Practice.
Physicians, Family.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB110 ป525 2555
Copy 1
Available