ความถูกต้องตามกฎหมาย(Legality)ความชอบธรรมทางการเมือง(Legitimacy)และธรรมแห่งอำนาจ(Moral authority) /

ลิขิต ธีรเวคิน

Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Subjects: กฎหมาย –– การตีความและการแปลความหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 340 ล413ค 2556
Copy 0
Available