ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร /

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต)

No Cover Image
Main Author: พระพรหมบัณฑิต.
Other Authors: พระวิสุมธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรหมรังสี), พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต), วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2556
Subjects: วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัด -- กรุงเทพฯ -- ประวัติ
สงฆ์ -- กรุงเทพฯ -- ชีวประวัติ
โบราณวัตถุ -- กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ6337.P71 พ463ป 2556
Copy 1
Available