500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอก กับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน : 2054-2554 =

500 Years timeline of Siam-Ayutthaya to Thailand-Bangkok and western coloninlism in southeast Asia-ASEAN : 1511-2011 /

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,, สิริกาญจน์ รัตนเกตุ, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: English
Published: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
Subjects: ลัทธิอาณานิคม
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 –– ลำดับเหตุการณ์
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 –– ลำดับเหตุการณ์
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 –– ลำดับเหตุการณ์
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์,2394- –– ลำดับเหตุการณ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!