500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน : 2054-2554 =

500 Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal and the West-ASEAN : 1511-2011 /

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
Format: BOOKS
Language: English
Published: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
Subjects: ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– โปรตุเกส
โปรตุเกส –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงศรีอยุธยา,1893-2310.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงธนบุรี, 2310-2325.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.P8 ห541 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available