การเมืองของพลเมือง :

สู่สหัสวรรษใหม่ /

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Main Author: เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ/มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 320.9593 อ893ก 2556
Copy 0
Available