รายงานการวิจัยเรื่องเครื่องส่งสัญญาณชีพทางไกลของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล =

Pre-Hospital Bio-Signal Based Telemedicine /

โดย ทายาท ดีสุดจิต, พรเลิศ ฉัตรแก้ว

No Cover Image
Main Author: ทายาท ดีสุดจิต
Other Authors: พรเลิศ ฉัตรแก้ว,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: วิศวกรรมชีวเวช –– เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุทางการแพทย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R856.A2 ท379ร 2555
Copy 1
Available