การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจ /

โดย พงษ์ธร ธัญญสิริ

Main Author: พงษ์ธร ธัญญสิริ
Other Authors: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555
Subjects: การบริหารงานตำรวจ –– ไทย
ตำรวจ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV8252.55.A2 พ156ก 2555
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3838
Copy 2
Available