สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2554 /

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS586 ส346 2554
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3840
Copy 2
Available