ประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฏก /

พินิจ ลาภธนานนท์

Main Author: พินิจ ลาภธนานนท์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Subjects: พระไตรปิฎก แง่อนามัย
สุขภาวะ แง่ศาสนา พุทธศาสนา
สงฆ์ สุขภาพและอนามัย
พุทธศาสนา คำสั่งสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ1107 พ685ป 2556
Copy 1
Available