คำคล้องจองสี่พยางค์ในภาษาถิ่นล้านนา :

การวิเคราะห์วิธีการคล้องจอง ความหมายหลักและความหมายรอง =

อรทัย ใจซื่อ

No Cover Image
Main Author: อรทัย ใจซื่อ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ภาษาถิ่น -- วิจัย
ล้านนา -- ภาษาถิ่น
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PL4195.A5 อ324ค 2555
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 อ324ค 2555
Copy 2
Available