บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2010 ฉบับสมบูรณ์ /

นลิน จันทร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล บรรณาธิการ

Other Authors: นลิน จันทร,, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554
Subjects: การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์โปรเจค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HD69.P75 บ228 2554
Copy 1
Available