รายงานการวิจัยการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใช้สารอินทรีย์ในกลุ่มสารทรานซิชั่นเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน /

อัครพันธ์ วงค์กังแห, อนุสรณ์ วรสิงห์

No Cover Image
Main Author: อัครพันธ์ วงค์กังแห
Other Authors: อนุสรณ์ วรสิงห์,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: เซลล์แสงอาทิตย์ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TK2960 อ475ร 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available