การตรวจหัวใจทารกในครรภ์ =

Fetal cardiac examination /

สุชยา ลือวรรณ, ธีระ ทองสง.

Main Author: สุชยา ลือวรรณ.
Other Authors: ธีระ ทองสง., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Fetal Heart –– ultrasonography.
Fetal Monitoring.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WQ209 ส755ก 2555
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ209 ส755ก 2555
Copy 1
Available