พืชและอาหารพื้นบ้าน "เผ่าไท, เผ่าม้ง" พื้นที่ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก /

เสวียน เปรมประสิทธิ์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: เสวียน เปรมประสิทธิ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: ผักพื้นบ้าน
สมุนไพร
อาหารพื้นบ้าน –– ชนพื้นเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TX401 พ815 2555
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Architecture, Stack

Call Number: TX401 พ815 2555
Copy 7
Available
Copy 6
Available

Dentistry, Pocket Book

Call Number: Pbk พ815 2555
Copy 9
Available
Copy 8
Available

Law, Stack

Call Number: TX401 พ815 2555
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX401 พ815 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available