พัฒนาการทางสังคม - วัฒนธรรมไทย /

ศรีศักร วัลลิโภดม

Main Author: ศรีศักร วัลลิโภดม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554
Series: โครงการหนังสือชุด 72 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม ; ลำดับที่ 3.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม
ไทย -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HM101 ศ255พ 2554
Copy 1
Available