« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ทอมป์สัน, จ., มิลเลตต์, แ. อ., & นงนุช สิงหเดชะ. (2556). 100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 =: The second world war in 100 objects. กรุงเทพฯ: มติชน.

MLA Citation

ทอมป์สัน, จูเลียน, แอลแลน อาร์ มิลเลตต์, and นงนุช สิงหเดชะ. 100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 =: The Second World War in 100 Objects. กรุงเทพฯ: มติชน, 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.