การศึกษาสาเหตุความขัดแย้งของครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 /

บรรเจิด สาลี

No Cover Image
Main Author: บรรเจิด สาลี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556.
Subjects: การบริหารการศึกษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 371.2 บ153ก 2556
Copy 1
Available