คำจีนสยาม :

ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน /

วรศักดิ์ มหัทธโนบล ; สิริกานต์ ผลงาม, บรรณาธิการ

Main Author: วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Other Authors: สิริกานต์ ผลงาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: ภาษากับวัฒนธรรม –– จีน
ภาษาจีน –– คำศัพท์
ชาวจีน –– ไทย
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– จีน.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • คำจีนสยาม : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน
  • อันว่า "คำจีนสยาม" นั้นคือฉันใด
  • ประวัติศาสตร์สนบางมิติของคำจีนสยาม
  • บางเรื่องเกี่ยวกับชนชาติทางตอนใต้ของจีน
  • จึงมาเป็นคำจีนสยาม
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำจีนสยาม
  • เกณฑ์และปัญหาในการศึกษาคำจีนสยาม
  • วิเคราะห์คำจีนสยาม