ความพร้อมของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 /

กัญจนากร อยู่หลาย

No Cover Image
Main Author: กัญจนากร อยู่หลาย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556.
Subjects: การบริหารการศึกษา -- วิจัย -- สื่อการสอนเเท็บเล็ตพีซี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 371.2 ก382ค 2556
Copy 1
Available