รายงานการวิจัยเรื่องระบบผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง =

Laparoscopic Surgery System /

โดย ดารณี หอมดี

No Cover Image
Main Author: ดารณี หอมดี
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: ศัลยกรรม
ศัลยกรรมส่องกล้อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยประเภท โครงการ 2-v Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : กรณีผลงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554.
Physical Description: 157 แผ่น : ภาพประกอบสี