รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัยพากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน" =

Development of database system and decision support system for sustainable management and utilization of natural resources /

จรัณธร บุญญานุภาพ, เสวียน เปรมประสิทธิ์

No Cover Image
Main Author: จรัณธร บุญญานุภาพ
Other Authors: เสวียน เปรมประสิทธิ์,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ –– ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ทรัพยากรธรรมชาติ –– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC85 จ156ร 2556
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available