การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปีงบประมาณ 2554 /

โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2555
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
การประกันคุณภาพด้านการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 118 หน้า