ภาคผนวก การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปีงบประมาณ 2554 /

โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2555
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การบริหาร
การประกันคุณภาพการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2341.8.T5 ภ413 2555
Copy 1
Available