บทคัดย่องานวิจัย /

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. -- สถาบันวิจัยและพัฒนา -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5 บ125 2554
Copy 1
Available