รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ มาตรฐานขั้นต่ำของการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครอง : กรณีศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก /

นาถาวดี ฟักคง

No Cover Image
Main Author: นาถวดี ฟักคง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [พิษณุโลก: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร], 2555
Subjects: เด็ก -- การสงเคราะห์ -- ไทย -- วิจัย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Research

Call Number: HV800.T5 น464ร 2555
Copy 2
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HV800.T5 น464ร 2555
Copy 1
Available