เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องศิลปะอีสานกับการกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสัมคมวัฒนธรรม

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2556
Subjects: ศิลปกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศิลปะกับสังคม -- ไทย
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศิลปะ -- คติชาวบ้าน
การสื่อสารทางคติชาวบ้าน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!