สังเคราะห์งานวิจัย (สำนักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนทุนวิจัย) /

จัดทำโดย ศิริรัตน์ วสุวัต ... [และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศิริรัตน์ วสุวัต, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2555
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A55 ส533 2555
Copy 1
Available