ฟ้อนไทยพวนประกอบกุ่ยหลุ่ยซุ้ม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย =

Thai phuan classical dance with Kuyhluysum band Hadsieow, Srisatchanalai district, Sukhothai province /

ศิวพร บูรณพิริยะพงศ์

No Cover Image
Main Author: ศิวพร บูรณพิริยะพงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: ดนตรีกับการรำ
การรำ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Thesis

Call Number: GV1703.T5 ศ542ฟ 2556
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1703.T5 ศ542ฟ 2556
Copy 1
Available