การศึกษาความหมายในสุภาษิตพม่าเทียบกับสุภาษิตไทย =

A study of meaning in Myanmar proverbs in comparison with Thai proverbs /

Seinn Lei Tun.

No Cover Image
Main Author: Seinn Lei Tung.
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: สุภาษิตและคำพังเพย
สุภาษิตและคำพังเพยไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 64 แผ่น + ซีดี-รอม 1 แผ่น