ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 /

วันดี เสาร์แดน

No Cover Image
Main Author: วันดี เสาร์แดน
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: นิทานพื้นเมือง
นิทานพื้นเมือง -- การวิเคราะห์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GR312 ว429ผ 2556
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: GR312 ว429ผ 2556
Copy 2
Available