เอกสารประกอบการประชุมวิชาการหม่อนไหม 2555 :

2-4 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต /

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; [คณะจัดทำเอกสาร กานดา ฉัตรไชยศิริ ... และคนอื่นๆ]

Other Authors: การประชุมวิชาการหม่อนไหม, กานดา ฉัตรไชยศิริ, กรมหม่อนไหม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม, 2555
Subjects: หม่อน -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
ไหม -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
หม่อน -- พันธุ์ -- วิจัย -- การประชุม
ไหม -- การผลิต -- วิจัย -- การประชุม
อุตสาหกรรมผ้าไหม -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
หม่อน -- การแปรรูป -- วิจัย -- การประชุม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ -- วิจัย -- การประชุม
หม่อน -- สารสกัด -- พิษวิทยา -- วิจัย -- การประชุม
หม่อน -- การใช้รักษา -- วิจัย -- การประชุม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- วิจัย -- การประชุม
เซลล์ประสาท -- วิจัย -- การประชุม
ดักแด้ -- การแปรรูป -- วิจัย -- การประชุม
ลายผ้า -- วิจัย -- การประชุม
สีย้อมจากพืช -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
พืชให้สีย้อม -- ไทย -- (ภาคใต้) -- วิจัย -- การประชุม
ไหม -- การผลิต -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย -- การประชุม
ไหม -- การผลิต -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
ไหม -- โรค -- วิจัย -- การประชุม
สารต้านการติดเชื้อ -- วิจัย -- การประชุม
ผ้าไหมไทย -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
ผ้าไหม -- ไทย -- ลำพูน -- วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: SF542.75.T5 ก474อ 2555
Copy 1
Available