สุขภาพคนไทย 2556 :

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
Subjects: ความขัดแย้งทางการเมือง
การก่อการร้าย –– ไทย (ภาคใต้)
การปฏิรูปสังคม –– ไทย
ความยุติธรรมทางสังคม
นโยบายด้านสาธารณสุข
ดัชนีสุขภาพ
พฤติกรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA776.5 ส743 2556
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 327.16 ส743 2556
Copy 2
Available