อัจฉริยราชาผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน =

The lngenious king :

จัดทำโดย กระทรวงพาณิชย์ ; แปล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: กระทรวงพาณิชย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD-ROM145
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 อ864 2555
Copy 1
Available