รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน =

Development Hydrogen Generation System from Photovoltaic for Interanl Bifuel Combustion Engines /

โดย วันชัย ขันนาม...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วันชัย ขันนาม,, สุขฤดี สุขใจ,, ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์,, พัฒนรัตน์ วันวัฒนกิจ,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP359.B48 ร451 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available